Scroll To Top

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: +30 210 3242584

ΑΡΘΡΑ

Παυλίδης: Θετικό φορολογικό Ν/Σ το οποίο επιβεβαιώνεται από τη δημόσια διαβούλευση και τους αρμόδιους φορείς

31/07/17

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παυλίδης: Θετικό φορολογικό Ν/Σ το οποίο επιβεβαιώνεται από τη δημόσια διαβούλευση και τους αρμόδιους φορείς

O κ. Παυλίδης ως εισηγητής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», έκανε λόγο για ένα θετικό νόμο γεγονός το οποίο επιβεβαίωσαν τόσοι οι παραγωγικοί φορείς φορέων όσο και οι αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι στη διαδικασία διαβούλευσης καθώς και στην αρμόδια επιτροπή της βουλής. Παρουσιάζοντας τα άρθρα του Ν/Σ ο κ. Παυλίδης, τόνισε πως “με το παρόν νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, ερχόμαστε να νομοθετήσουμε για δύο θέματα διαφορετικής φύσης, αλλά εξέχουσας σημασίας”.

Ως κυριότερες θετικές αιχμές του ν/σ ο βουλευτής Κέρκυρας όρισε τα παρακάτω άρθρα. Αρχικά το άρθρο που αφορά στη μείωση του ΦΠΑ στα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα και στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγική δραστηριότητα. Την απαλλαγή πέραν του ενός τέλους επιτηδεύματος στα καταλύματα που λειτουργούν με ενιαία άδεια λειτουργίας. Την απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές και της Λέσβου και τη τροπολογία που ήλθε από το αντίστοιχο Υπουργείο και αφορά την Κω. Την επιστροφή των εισπραχθέντων παραβόλων στα ανασφάλιστα οχήματα μέχρι την λήξη της παράτασης της 14ης Ιουλίου καθώς και τις παραχωρήσεις-μεταβιβάσεις της κυριότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς, δίνοντας έτσι μια αναπτυξιακή δυναμική με την παραχώρηση αυτών των κτηρίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε άλλους φορείς. Ειδικά για την Κέρκυρα και την ΠΙΝ ιδιαίτερη αξία έχει η μεταβίβαση της κυριότητας χωρίς αντάλλαγμα των παλιών δικαστηρίων προς την ΠΙΝ για την στέγαση της έδρας της και των υπηρεσιών της. Ένα χρόνιο αίτημα της ΤΑ που επιτέλους ικανοποιείται.

Παράλληλα σχετικά με το πρώτο μέρος του Ν/Σ, ο κ. Παυλίδης ανέπτυξε στην τοποθέτηση του την προσπάθεια να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 881/2016 του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου του 2016, ενώ εξήγησε ότι επεκτείνεται με νέες διατάξεις η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Ειδικότερα ο κ. Παυλίδης ανέφερε: “Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, θεωρούμε αναγκαίο να καθοριστεί ένα σχέδιο δράσης που θα ενισχύει περαιτέρω την καταπολέμηση της και θα προωθεί τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα”.

Τέλος, ο βουλευτής Κέρκυρας Κ. Παυλίδης έκλεισε την εισήγησή του επαναλαμβάνοντας τη θετική διάσταση που έχουν η πλειονότητα των άρθρων του παρόντος Ν/Σ, καλώντας ταυτόχρονα το Σώμα να τα υπερψηφίσει.

Το Γραφείο Τύπου

Ακολουθεί το σύνολο της εισήγησης του Βουλευτή Κ. Παυλίδη:

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚ. : «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

Νομίζω, κύριοι συνάδελφοι, ήταν το ελάχιστο ζήτημα το οποίο μέχρι τώρα απασχόλησε την Ολομέλεια. Εγώ θα υιοθετήσω τη λογική των έκτακτων τροπολογιών, με την έννοια ότι οι ημερολογιακές λήξεις ίσως καθορίζουν και μια ανάγκη κάποιων διοικητικών ή άλλων νομοθετικών λειτουργιών, οι οποίες αντικειμενικά, με τη θερινή λήξη της Βουλής, θα πρέπει να υιοθετηθούν αν υπάρχουν κάποιες καταληκτικές ημερομηνίες. Τουλάχιστον αυτού του χαρακτήρα οι τροπολογίες είναι άμεσες, είναι αρκετά τα Υπουργεία και προφανώς θα έλθουν και σε νομοσχέδια τα οποία δεν είναι και συναφή.

Σε σχέση με το παρόν νομοσχέδιο, θέλω να τονίσω καταρχήν ότι επιβεβαιώθηκε ο θετικός χαρακτήρας του, κυρίαρχα στη διαβούλευση των φορέων, και των παραγωγικών φορέων και των αυτοδιοικητικών εκπροσώπων. Αυτά έγκεινται στη μείωση του ΦΠΑ στα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, στην αγροτοκτηνοτροφική παραγωγική δραστηριότητα, στην απαλλαγή πέραν του ενός τέλους επιτηδεύματος στα καταλύματα που λειτουργούν με ενιαία άδεια λειτουργίας, στην απαλλαγή του ΕΝΦΙΑ στις πληγείσες από το σεισμό περιοχές και της Λέσβου και η τροπολογία που ήλθε από το αντίστοιχο Υπουργείο και αφορά την Κω και στην επιστροφή των εισπραχθέντων παραβόλων στα ανασφάλιστα οχήματα μέχρι την λήξη της παράτασης της 14ης Ιουλίου και στις παραχωρήσεις-μεταβιβάσεις της κυριότητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς, δίνοντας έτσι μια αναπτυξιακή δυναμική με την παραχώρηση αυτών των κτηρίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε άλλους φορείς όπως είναι Υπουργείο και άλλοι δημόσιοι οργανισμοί.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με το παρόν νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα, ερχόμαστε να νομοθετήσουμε για δύο θέματα διαφορετικής φύσης, αλλά εξέχουσας σημασίας. Αρχικά, μέσω του πρώτου μέρους του παρόντος νομοσχεδίου, καταβάλλεται περαιτέρω προσπάθεια να εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 881/2016 του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου του 2016, ενώ παράλληλα επεκτείνεται με νέες διατάξεις η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, η οποία έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία. Στο δεύτερο δε μέρος θεσπίζονται ευνοϊκές διατάξεις που αφορούν το εγχώριο φορολογικό πεδίο και οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των φορολογούμενων πολιτών.

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του πρώτου μέρους του παρόντος νομοσχεδίου, επιχειρείται να αντιμετωπιστούν μια σειρά από ζητήματα στο φορολογικό πεδίο σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Αρχικά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής που έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, θεωρούμε αναγκαίο να καθοριστεί ένα σχέδιο δράσης που θα ενισχύει περαιτέρω την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και θα προωθεί τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα.

Η Οδηγία που ενσωματώνουμε σήμερα, ρυθμίζει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας και επιχειρείται να συμβάλει στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη είσπραξη των φόρων. Βασικός στόχος της Οδηγίας αυτής είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, κυρίαρχα των πολυεθνικών εταιρειών. Για να συμβεί αυτό, καθίσταται αναγκαίο οι φορολογικές αρχές των κρατών-μελών να έχουν στη διάθεσή τους επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους ομίλους πολυεθνικών εταιρειών που έχουν ετήσια ανεπτυγμένα έσοδα, υπερβαίνοντας ένα ορισμένο ποσό, όσον αφορά στη διάρθρωση, στην πολιτική τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών και στις εσωτερικές συναλλαγές τους εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές.

Οι όμιλοι συγκεκριμένα αυτοί, θα πρέπει να παρέχουν σε ετήσια βάση το ποσό των εσόδων τους, το κέρδος τους προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν, το μετοχικό τους κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία σε κάθε περιοχή φορολογικής δραστηριότητας και δικαιοδοσίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των κανόνων που εισάγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που επισύρουν παραβάσεις του παρόντος νόμου και να εξασφαλίσουν την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων.

Στο δεύτερο δε μέρος του παρόντος νομοσχεδίου, εμπεριέχεται μια σειρά από ευνοϊκές διατάξεις που αφορούν, όπως προείπαμε, το εγχώριο φορολογικό πεδίο και στοχεύουν να αντιμετωπίσουν και να βελτιώσουν μια σειρά από θέματα. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω εν συντομία τα σημαντικότερα άρθρα που περιλαμβάνονται στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου. Στο άρθρο 10 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν σε μειώσεις του ΦΠΑ. Μειώνονται από το 24% στο 13%, ο ΦΠΑ για άνθη και μπουμπούκια ανθέων, σπέρματα και σπόρους και τροφές παρασκευασμένες για ζώα, για κτηνοτροφική κυρίαρχα δραστηριότητα, εξαιρούμενα από αυτά τα σκευασμένα προϊόντα, που είναι για σκύλους ή γάτες. Στο άρθρο 11 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τροποποιήσεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα, επεκτείνεται και για τα λεγόμενα ηλεκτρονικά πορτοφόλια και τις προπληρωμένες κάρτες ο ακατάσχετος λογαριασμός των 1.250 ευρώ. Το άρθρο 12 αναφέρεται στο Τέλος Επιτηδεύματος. Πιο συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις απαλλαγής από το Τέλος Επιτηδεύματος απαλλάσσονται τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν σε διαφορετικούς χώρους, με την προϋπόθεση, όμως, να λειτουργούν με μία ενιαία άδεια λειτουργίας, καθώς και οι αγροτικές καλλιέργειες με την ίδια αντίληψη.

Στο άρθρο 13 περιλαμβάνεται η απαλλαγή του ΦΠΑ για τον Δήμο της Λέσβου και γίνονται διορθώσεις έκπτωσης και απαλλαγών. Συνοπτικά αναφέρω ότι απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ οι περιπτώσεις ακινήτων εντός του Δήμου Λέσβου που έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές, ανεξάρτητα από το ύψος αυτών και αυτό αφορά τα έτη 2017 και 2018. Έπεται και τροπολογία από το αντίστοιχο Υπουργείο με τα ίδια χαρακτηριστικά και για τον Δήμο της Κω. Κατά τη γνώμη μας, είναι αναγκαία η ρύθμιση που στοχεύει στην αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης και στην ανακούφιση των πολιτών του Δήμου Λέσβου και του Δήμου Κω. Το άρθρο 14 αφορά νομοτεχνική προσθήκη, προκειμένου η καταβολή του φόρου εισοδήματος να μην επεκτείνεται πέραν του φορολογικού έτους υποβολής της δήλωσης. Στο άρθρο 15 τροποποιείται ο Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια. Ειδικότερα, διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, νομικών προσώπων που φορολογούνται με τον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή 0,5% για την απόκτηση περιουσίας σε αιτία θανάτου και καταλαμβάνει πλέον και τα αντίστοιχα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου και φορολογούνται στην Ελλάδα. Η προτεινόμενη διάταξη έχει εφαρμογή και στην κτήση. Στο άρθρο 16 ρυθμίζεται το θέμα της αναπλήρωσης των μελών της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. Επιπλέον, ανατίθεται η ευθύνη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και να επιβάλλει σχετικές κυρώσεις στα εποπτευόμενα απ’ αυτήν πρόσωπα.

Στο άρθρο 17 γίνεται διαχωρισμός υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και του Υπουργείου Οικονομικών. Πρόκειται για μια τυπικού χαρακτήρα διάταξη, η οποία είναι αναγκαία λόγω της ανεξαρτητοποίησης της Α.Α.Δ.Ε. από την 1η Ιανουαρίου του 2017. Για τον λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένος ο διαχωρισμός των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και η πρόβλεψή τους σε διαφορετική υποπερίπτωση του εν λόγω άρθρου. Τα άρθρα 20 έως 24 αφορούν την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Στα άρθρα αυτά εισάγονται οι αναγκαίες ρυθμίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 1011/2016 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης των επενδυτικών κεφαλαίων. Επίσης, θεσπίζονται κανόνες για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του Κανονισμού 1011/2016.

Συγκεκριμένα, η αρμόδια Αρχή οφείλει να ανακοινώνει δημόσια κάθε κύρωση που έχει επιβληθεί για παραβάσεις των συγκεκριμένων άρθρων που αφορούν τον Κανονισμό, όπου έχουν εφαρμογή, εκτός εάν η δημοσιοποίηση αυτή ενδέχεται να διαταράξει σοβαρά τις χρηματοπιστωτικές αγορές ή να προκαλέσει δυσανάλογη ζημιά στα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν διοικητικά πρόστιμα που είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά. Το άρθρο 25 αναλύει τη Διδυμοποίηση. Αναλυτικότερα, παρέχει τη δυνατότητα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αναλαμβάνει ως ανάδοχος ή ως εταίρος αναδόχων την υλοποίηση έργων παροχής τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες, δηλαδή έργα Διδυμοποίησης.Στο άρθρο 26 παραχωρούνται δημόσια ακίνητα στα πλαίσια της κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής του κράτους προς τον σκοπό του δημοσίου συμφέροντος και της εξοικονόμησης πόρων. Είναι ένα πάγιο αίτημα κυρίαρχα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αξιοποιήσει δημόσια κτήρια και δημόσια περιουσία, καλύπτοντας κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες στις τοπικές κοινωνίες.

Η συντήρηση και η διαχείριση αυτών των ακινήτων ανατίθεται σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, είτε υπηρεσίες Ο.Τ.Α. είτε Υπουργεία, που δύνανται να τα διαχειριστούν και να τα συντηρήσουν για την κάλυψη στεγαστικών, λειτουργικών, οικονομικών και λοιπών αναγκών. Ως παραδείγματα αναφέρω την παραχώρηση ακινήτου των παλαιών δικαστηρίων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τη στέγαση της έδρας της και των υπηρεσιών της. Ταυτόχρονα, αναφέρω μια παραχώρηση –χωρίς ανταλλάγματα όλα αυτά- στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίου ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Περιφερειακής Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας. Αντίστοιχες παραχωρήσεις γίνονται προς τον Δήμο Ερμούπολης Σύρου, προς τον Δήμο Νισύρου και αλλού, καλύπτοντας άλλες ανάγκες ή στην Έδεσσα με ένα ακίνητο, πάλι με μεταβίβαση κυριότητας χωρίς ανταλλάγματα, για να στεγαστεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο Έδεσσας. Στο άρθρο 28 γίνεται λόγος για την αποδοχή δωρεών. Με την προτεινόμενη διάταξη καθίσταται δυνατή η άμεση αποδοχή δωρεών προς όφελος της υπηρεσίας που έχει ανάγκη χωρίς περιττό διοικητικό κόστος. Η πλειονότητα των δωρεών αφορούν σε κινητά ή υπηρεσίες, όχι μεγάλης αξίας, αναγκαίες, όμως, για τη λειτουργία συγκεκριμένων δημοσίων υπηρεσιών, λόγου χάρη καύσιμα για περιπολικά της Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος ή της Ελληνικής Ακτοφυλακής, αναλώσιμα για διάθεση σε προσφυγικές δομές, συντηρήσεις κτιρίων στα οποία στεγάζονται συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες. Το άρθρο 29 αφορά τη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του κράτους και συγκεκριμένα εισάγει τη δυνατότητα ανάθεσης υποθέσεων του δημόσιου σε ιδιώτες δικηγόρους σε πολύ συγκεκριμένες και περιορισμένες περιπτώσεις ήσσονος σημασίας και με τη συνεχή παρακολούθηση της πορείας αυτών από τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του κράτους.

Επίσης, με τη διάταξη αυτή προβλέπεται πιο απλή διαδικασία περαίωσης υποθέσεων στις τριμελής επιτροπές, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ελάσσονος ενδιαφέροντος. Στο άρθρο 31 περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τα ανασφάλιστα οχήματα. Επιστρέφονται τα ποσά από τα παράβολα που επιβλήθηκαν σε όσους συμμορφώθηκαν και ασφάλισαν τα ανασφάλιστα οχήματά τους μέχρι την παράταση της προθεσμίας της 14 Ιουλίου. Από εκεί και πέρα, τα παράβολα που επιβάλλονται για όσους δεν συμμορφώθηκαν μέχρι τη συγκεκριμένη παράταση έχουν μειωθεί δραστικά και συγκεκριμένα το κόστος συνολικά αυτής της υπόθεσης είναι γύρω στα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Τα νέα παράβολα τα οποία καθορίζονται αφορούν στο ποσό των 100 ευρώ για τα δίκυκλα έως 250 κυβικά, 150 ευρώ για δίκυκλα πάνω από 250 κυβικά, 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κυβικά και 250 ευρώ για αυτοκίνητα πάνω από 1000 κυβικά. Στο άρθρο 32 κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ ελληνικού δημοσίου και της εφοπλιστικής κοινότητας για την παράταση για ακόμα ένα έτος, το 2018, της καταβολής της οικειοθελούς παροχής τους. Με τα άρθρα 34 έως 44 επιχειρούνται τροποποιήσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου ως προς το δημόσιο λογιστικό, το ενιαίο μισθολόγιο και τις δαπάνες μετακίνησης με στόχο την ορθότερη και αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Με το άρθρο 45 επιδιώκεται η διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της ΕΛΣΤΑΤ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Να θυμίσω εδώ ότι αντίστοιχη διάταξη υπήρχε και στο άρθρο 18 του ν. 3959/2011 για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει μόνο δύο διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη διάταξη προστασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού: πρώτον, τα ποσά για τις δικηγορικές αμοιβές προβλέπονται και έχουν ένα ανώτατο ποσό, ένα ταβάνι μέχρι το εξαπλάσιο των τιμών που αναφέρονται στον κώδικα των δικηγόρων και, δεύτερον, εάν υπάρξει έστω και μια καταδίκη στην ίδια ποινική υπόθεση, αυτόματα τα ποσά αυτά οφείλουν να επιστραφούν στο δημόσιο. Στο άρθρο 46 καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού της ΕΥΠ και προβλέπεται η υπαγωγή τους στις διατάξεις του νέου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπλέον, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος υψηλού βαθμού ευθύνης και ασφάλειας το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και οι αποδοχές του Διοικητή και των υποδιοικητών της ΕΥΠ.

Τέλος, στα άρθρα 47 και 48 γίνεται επικαιροποίηση και νέα διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι η πλειονότητα των διατάξεων και των άρθρων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση. Όπως προείπα και στην αρχή της ομιλίας μου, επιβεβαιώθηκε και από την δημόσια διαβούλευση των παραγωγικών και των διοικητικών φορέων και καλώ το Σώμα στην υπερψήφιση του.

 

Top